...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަރި
ނ.
(1) އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ފިރިހެނާގެ އަނބި.
(2) އަނބިމީހާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ އަންހެނާ.
(3) ގާތްތިމާގެ ފިރިހެނެއްގެ އަނބި.
(4) އަނބިމީހާގެ ތިމާގެ އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަނބުވެރިން . ކަފަބަނޑިޔަލަށް އަތްބޭނުން . ފަހަރިދައިތަ . ފަހަވެރި . ފަހަވެރިދައިތަ . ފަހޭރި . ދެފަހަވެރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ