...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަރުވާ
ނ.
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަހާޖިވެރިކަން . ކުޑަގެފިލި . މުންދަރަ . މޫންދުރަ . ފަހަރުވަ . ފަހުރުވާ . ފަހެރާ . ދާފާ . ގޮރަ . ގޮރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ