...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަރެއްގައި
އ.
ދިމާވާގޮތަކުން ކަމެއްވުން ނުވަތަ ނުވުން އެކަށީގެންވާކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ފަހަރެއްގައި މިރޭ ވިއްސާރަ އަތުވެދާނެ.
ފަހަރެއްގައި މިރޭ ވިއްސާރަ ނުވެވެސް ހިނގައިދާނެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޑުކިއްލާ . ފަހަރެއްގައި . ފަންގަނޑުތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ