...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަތަށްދިއުން
މ.
(1) ކުރިޔަށްދާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ނިސްބަތުގައި އަނެކައްޗެއް ނުވަތަ އަނެއްތަނެއް ނުވަތަ އަނެކަކު ނުވަތަ އަނެއް ކަމެއް ފަހަށް ދިއުން.
(2) މަގާމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކުރާ ކަމަކުން ދަށަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ