...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަތުކޮޅު
ނ.
(1) ކޮންމެއެއްޗެއްގެވެސް ފަހަތަށް، އޮންނަ ކޮޅު.
(2) ފަހަތަށް ވީބައި.
(3) ނިމޭކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާމުގޫ . ހީރާންސި . ނަގޫ . ބަރުއަޑު . ބައްޓަންކަނި . ބިސްބޮލި . ބުޑުކޮޅު . ބޮލުފިލާ . ކައްޓި . ކަފުލޯދުންމާރި . ކުރީކޮޅު . ކޫރުފާނަ . ކޮޅުފަސްކޮޅު . ކޮވެލިފާނަ . އަލަ . އަސްމަސް . މަޑިމިޔަރު . މާހުޅުނބުލަނޑާ . މާސްކުބިބީ . ފަހަކޮޑަ . ފަހުކޮޑު . ފަސްމުގުލުގައިހުރުން . ފިނދު . ފިލިތުޖެހުން . ފުންނާބު . ފުޅަފަތި . ފޫކޮޅު . ފޫއެނބުރި . ދުންމާރި . ތުނބި . ލެބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ