...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހަތް
ނ.
(1) ފުރަގަސް.
(2) މަޖާޒު:
ވޭތުވެގޮސްފައިވާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޅަވަތި . ކަފު . ކުނބުންކޮޅުފަސް . ފަހަތަށްބެލުން . ފަސް . ފަސްމުގޫ . ފަސްފަހިކެޑެ . ފުރަގަސް . ލުއިއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ