...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހާ
ނ.
(ސ) މަޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކަކުނި . ހަތޭލި . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ބުންބާތާކިހާ . ބުސްކޯޓު . ކައިރިހެދުން . ކައް . ކައްގަނޑު . ކަފަގަނޑު . ކުރިބޯށިއެޅުން . ކުރުތާ . އަރިތާކިހާ . އަތްފެހުން . އުރަ . ވަތުއޮޑި . ވެދުންފޮށި . މަޅާދަތްގަނޑު . މަޑިކަރުއެޅުން . މިޑީ . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . މެހެލި . މޯށި . ފަހަނަފޯޓި . ފަހާފެށި . ފަނހާފޭށި . ފަހާފޮށިތިނޯސް . ފަށަވާޅު . ފަނހާފޭށި . ފަތިފުށް . ފިލާގަނޑު . ފުށްފޮތި . ފޮތިކޮޅު . ދަތްގަނޑު . ދިއުޅި . ދިއުޅިލުން . ދެވެލިބެދުނުހިސާބު . ދެފަސްބެދުނުހިސާބު . ތިނޯސްވަޅު . ތިނޯސްދޫނި . ތިންބަލު . ތޭރި . ތޭރިލުން . ތޯޑުވުން . ގެރިގަނޑު . ގޮޅިހަމަކުރުން . ގޮތްހަދާ ފޮށި . ގޮތްހަދާ ދަތްގަނޑު . ގޮތް ހެދުން . ސުނޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ