...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހާފޮށި
ނ.
ގޭގޭގަޔާއި ކުދި ފިހާރަ ތަންތާނގައި ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ގެންގުޅޭ ކުޑަ މެޝިނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިރިހެދުން . އަތްފެހުން . ފަހަނަފޯޓި . ފަހާފެށި . ފަނހާފޭށި . ފަހާފޮށިތިނޯސް . ފަނހާފޭށި . ދަތްގަނޑު . ގޮތްހަދާ ފޮށި . ގޮތްހަދާ ދަތްގަނޑު . ގޮތް ހެދުން . ސޯބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ