...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހިވައި
ނ.
ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު، ދަތުރަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް ލިބޭވައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހިވައިލިބުން . ފަރިދުވެލި . ފައްސާވައި . ފައްސިޔަވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ