...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހިދޫބެލުން
މ.
(ޏ،ސ) (1) ދަތުރުކޮށްފައިދާއިރު މޯހިރުގައި އޮންނަ ރަށަށް ވާގޮތް ބެލުން.
(2) ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު އޮޔަށްދާ މިންވަރު ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ