...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހު
އ.
(1) ޖެހިގެން ފަހަތަށް.
މިސާލު:
އެއްކަމަކަށްފަހު އަނެއްކަމެއް.
(2) (ލ.) ފަސް.
(ކަޅުފަސް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިވަޅު . ހަނަފަސްބިން . ހަންޖާއެޅުން . ހަރުފަތުކޭން . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަތުހުރުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވީރު . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަރޯނު . ހަމަވައި . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމަދުވެލި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްހެއްތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހާރު . ހާތި . ހިއްމަލާރޭ . ހިއްމަލާދުވަސް . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިމަހޯއްދުން . ހިތިދުވަސް . ހިތުނެތްގޮތް . ހިލަފުއްޕުން . ހުންގާނުފަހުފޮތި . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހުތް . ހުސްވިމަސް . ހޫނުމޫސުން . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހެއިއެރުން . ހެއިލުން . ހެދިގަތުން . ހެޔޮފެންލުން . ހޭރޭމިޔަރު . ހޭއެރުން . ހޮޑު . ނަކަސްތެޅުން . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނާބަ . ނިމޭތަން . ނިދިންހޭލުން . ނިޔަނދުރު . ނޭވާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ