...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހުނޭވާ
ނ.
(1) މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ މީހާ އެންމެ ފަހުން ލާ ނޭވާ.
(2) ކަމެއް ނިމުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ