...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހުން
ކއ.
(1) "ކުރިން" މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެކަމެއް ހިނގީ، ނުވަތަ ހިނގާނީ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައިކަން އެންގުމަށް ބުނާގޮތެއް.
މިސާލު:
މައްކާ ފަތަޙަކުރެއްވީ ހިޖުރައިގެ ފަހުންނެވެ.
(3) ލަހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސްބިން . ހަމަރޯނު . ހަމަފަށް . ހިތިދުވަސް . ހިތުނެތްގޮތް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުސްވިމަސް . ނިޔަނދުރު . ރަންމަތީލުން . ރަންދި . ރިކޯޑުކުރުން . ރޭ . ބައިއަނާކެޑުން . ބަވަތި . ބަވަތި . ބޮޑުތަވީދު . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް . ކެސެޓު . އިހަށްއެދުރު ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަންކުރުން . އިއްޔެ . އިއްޔެރޭ . އިސްފަސްވުން . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެކުވެރިދައުލަތްތައް . އެލަންގަލަން . އޮށްކެޔޮ . ވަށަފަރު މީހުން އުނބަށްޖެހުން . ވިހިލުން . މަރުފެން . މަރުފެންބުއިން . މަރުފެންޖެއްސުން . މަރުދުރު . މާވަތް . މޮޔަހީވުން . ފަހަތުފަޔަށް ބެލުން . ފަހުނޭވާ . ފަހުން . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދު މޮޅުވާނެއެވެ . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދުގެ ބަތް ގިނަވާނެ . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދުގެ ބިސް ގިނަވާނެ . ފަހުދިހަ . ފަހުތިބީން . ފަންޑިތަހުސްވެފައިހުރިއެދުރުބޭކަލެއްހެން . ފައިލު . ފާނަބަސަނދު . ފިޔާތޮށިކުލަ . ފޮނުފޮޅުވުން . ފޮޅު . ދަރަންޏަށް ދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ