...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހުން ކިޔާ މާލޫދު މޮޅުވާނެއެވެ
"ފަހުން ކިޔާ މާލޫދު މޮޅުވާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) އެއްވައްތަރެއްގެ ކަމެއްކުރާ ބައެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ކުރާ ކަންތައް ރަނގަޅުވާނެކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ކެއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހުން ކިޔާ މާލޫދު މޮޅުވާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ