...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހުރުއްދަނޑި
ނ.
ޖަހާ ދޯނިކޮޅުގައި ދަމައިފައި ހުންނަ ރިއްސެއު ފަށެއް.
މިފަށް ހުންނާނީ މަތިކަނުގެ ބޭރުފަރާތުގައި އަޑިކޮށް ނަގައިފައި ހުންނަ ފަށެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ