...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހުމު
ނ.
ދޭހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާހަކަކިޔުން . މާނަވުން . މޭރުން . މޭރުންކުރުން . މޭރުންވުން . ދޭހަކޮށްދިނުން . ދޭހަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ