...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހުތިބީން
(ނ.) (1) ފަހުން ތިބޭނެ މީހުން.
މިސާލު:
އަހަންނަށް މިގަހުގެ މޭވާ ނުލިބުނަސް ފަހުތިބީންނަށް ލިބޭނެއެވެ.
(2) ފަހުން އަންނާނެ މީހުން.
(3) ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި އިމާމާއާ ތަބާވެގެން ތިބޭމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހުތިބީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ