...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހޮޅި
ނ.
(1) އަސްކަރުންގެ ފަސްއޮޅި.
(ދޮށިމޭނާގެ، ހަކުރާގެ، މާފަތްގެ، ވެލާނާގެ، (ދަހަރާގެ) އަށް އެކުގައިނަމަ ކިޔާގޮތް.
(2) ފަސްއޮޅި (ކުޑައޮޅި، އަގުރަންނަ އޮޅި، މުސްކުޅިންގެ އޮޅި، ކިލެގެއޮޅި، (އޮމައިއޮޅި)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަސްކަރު . ފަހޮޅިއެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ