...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަހޮޅިއެއްވުން
މ.
Mަޖާޒު:
އިހުގައި ބަޔަކުމީހުން ތަނަކަށް އެއްވެގެން އުޅޭއިރު ބުނާ ގޮތެއް.
މިސާލު:
އައްދޭ! މިއަދު ފަހޮޅި އެއްވެގެން އުޅޭ ދުވަހެއްތާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ