...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށަން
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަން ކަމަޅީގައި ތިއްބާ ހަނި ދިގު ލަކުޑިގަނޑު.
(2) ފެށުން މިބަސް ފުރަތަމަ މީހާއާއި ނިސްބަތްކޮށް ވޭވޭހުރި ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަބެރު . ބީއްސުން . ކަނދު . ކަނދުއެޅުން . ކަނދުގަނޑު . ކަނދޮގަނޑޮ . ކޮޅުންއެޅުން . އައްތެލިކޮއްޕުން . ވައްޖެހުން . ވަތުޖެހުން . މަހަރާކަނދުގަނޑޮ . ފަށަންބެހެއްޓުން . ފަށަންދެމުން . ފަށަންތިއްބުން . ފަޓަނުމަންތޭގެހާ . ފަޓަން . ފިރުކައިލުން . ތޮށިޖެހުން . ލާޖެހުން . ލޮނދިތޮށި . ގަދަންއެނބުރުން . ގަލުޖެހުން . ގަސްގަނޑު . ގަސްގަނޑުއެޅުން . ސަލާމަތިޖެހުން . ޔޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ