...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށަންބެހެއްޓުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށްޓަކައި ފަށަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަނިދިގު ލަކުޑި ކަމަޅީގައި ތިއްބުން.
(2) ފަށަން ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ