...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށަންލުން
މ.
ފަށަނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ނުވަތަ ބާވެގެން އަލުން ފަށަނެއް ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ