...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށަލަ
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ މަތީގައި ނުވަތަ އަޑީގައި ހުންނަ ހަނި ދިގު ޅިޔަ ނުވަތަ އެގޮތަށް ހުންނަ އުފުލުން.
(2) އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ އުފެދުމުގައި، ފަށްފަށް ހުންނަ ބައިބައިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހަތި . ހަތްއުޑު . ހަތްފައިތަޅާ . ހީހަން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ނަލަފަށް . ނޫހިލަފާޖާރު . ރަތްފުސް . ރުކުފަތި . ބަނޑުފަތް . ބެން . ބޭރުރަބަރު . ބޯކަރުދާސް . ކަށިބޯ . ކަންޏާކަގަ . ކަރި . ކަރުކޮވާ . ކަރުތާފަތް . ކައްޕު . ކައްޕުކެނޑުން . ކޮއްބޯވިލާ . އުކުނޑި . އުވަގަނޑު . އުވަޖެހުން . މޭފާރު . ފައިތަޅާ . ދަތުވާބެއްދުން . ދާފަރާ . ދުލިފަށް . ތަށަ . ތަށަވުން . ތަށާ . ތަށާގަތުން . ތަރަވުން . ތާރުއެޅުން . ތޮށި . ލޯބޮލި . ގަނޑުފިނި . ސާޔަން . ސާޔަންލުން . ޒިންކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ