...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށި
ނ.
(ޏ) ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދީންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.
މިބަލި ޖެހުމުން ބޮލުގައި ހަންފޮޅި ގައިން ބިހިގަނޑެއް ނަގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހުކަންތައް . މަހުކަންތައްޖެހުން . ފަށިލީކެއު . ފަށިލީކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ