...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށިލީބަންކެޔޮ
ނ.
(ސ) އުނދުނުގެ ހޫނު ފޯރާ ހިސާބުގައި ރޯނުފަށެއް ފަދަ އެއްޗެއް ދަމައި އޭގައި އެލުވައިގެން ހިއްކައިފައި ހުންނަ ބަނބުކޮޔޮފޮތިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ