...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށުއި
ނ.
ފަށުވި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ރަސަމުކިނާރީ . ރީސް . ރޭނދާ . ކަޅުރުމާ . މައުފޮޅުވާ ޢިބާރާތް . މާފޮޅުވާ އިބާރާތް . މާޖެހުން . މުރުސަލު . ފަށުއިއެޅިލިބާސް . ފަށުއިފަނި . ފަށުއިފޮތި . ފަށުއިގަނޑު . ފަށުވި . ފަށުވިމަހަ . ފަށުވިމަސް . ފަށުވިގޮތް . ފަޓޫ . ދުނިޔެދޫކުރުން . ތިންތިކިބައިނާ . ސާލު . ސާލުފައްޓު . ސާޓަން . ސިލްކު . ސުންދުސް . ސުންދުސްފޭރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ