...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށުއިކަރުމަސް
ނ.
ފަރުމަހެއް.
މިއި ރަށްރަށުގެ ފަޅުބޭރުން ބޭނޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މަޑޫ ރަތްކުލައެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާ ފަތްގަނޑުގެ ކައިރި ހުންނާނީ ޖަންބުމަލު ކުލައިގެ ފަށުގަނޑެއްހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަށުވިމަހަ . ފަށުވިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ