...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށުއިފަންނު
ނ.
ބަލާލަން ރީތި، އަޑުއަހަން ފަސޭހަ، އެއްޗެހި އުފެއްދުމުގެ ފަންނު.
މިސާލު:
ކުރެހުން، ކަނޑާނެގުން، މިއުޒިކް، މަޒުމޫނު، ޅެންފަދަ ތަކެތި ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ