...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށުވި
ނ.
(1) ފަށުއިފަނީގެ ދަވައިން އުފެދޭ ހިމަފަށްތައް.
(2) މަޖާޒު:
ރީތި.
(3) ޗާލު.
(4) ނަލަ.
(5) ބަލާޣާތްތެރި.
(6) އޮމާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވޭޑައިކާނަ . ނިހާލި . ބަރަނި . ބަރުފަށުވި . ބަރުސުތުލި . ބައްތިކޮޅު އަނދިރި . ބަގިޔާ . ބިނާޓު . ބިނާޓުކުރުން . ބޮޅުޖެހުން . ކަނދޮޅުދުލިފަށުވި . ކީމުހާފު . ކެނދިފަށުވި . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އެލާޗާ . ފަށުއި . ފަށުއިކަން . ފަށުވިކަން . ފަށޫ . ފަށޫފޮތި . ފުންބަސް . ފޮށިފެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ