...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށް
ނ.
(1) ރޮއްޖާއި ރޯނުގައި ކަންވާރުފަދަ އެއްޗެއްގެ ދިގު އެތިކޮޅެއް.
(2) ކަރުގައި އަޅަން މަޢުދަނީ ތަކެތިން ހަދައިފައި ހުންނަ ފަށްވަރު.
(3) ތަކުރާރުވާގޮތަށް ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަރެއް.
(4) ފޮތި ފަދަ އެއްޗެހި މަޅައިފައި ހުންނައިރު އެއިން ބައެއް.
(5) ތަންތަނުގައި ނުވަތަ އެއްޗެހީގައި ތަފާތު ކުލައަކުން ހިމަދިގުކޮށް ފަވައިފައި ހުންނަ ފެވުން.
(6) އުޅި.
(7) ބައެއްކަހަލަ ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން ރަމްޒުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވާޅު . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަޅޭއް . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހަމަފަށްޖެހުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތިކޮޅު . ހަތިފަށް . ހަތް . ހަލުވިދާނަރު . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހިރު . ހިރުކެނޑި . ހިތިބޯ . ހިތިގަސް . ހިލަފުއްޕުން . ހިލަތޮށި . ހިލުން . ހިޔަނި . ހިޖުރައޮޅުން . ހީރާންސި . ހުބޮށި . ހުޅުދާން . ހުޅުދާންކުރުން . ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުލި . ހުލިވުން . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ހެޔޮރޯޅިފަށް . ހޮޅިފަތް . ހޯ . ނަހަމައިން . ނަށާމައު . ނަރު . ނަރުހިރު . ނައިބޮލި . ނަލަހިރު . ނަލަހިކާ . ނާނު . ނާރު . ނާރުއެރުން . ނިހާލި . ނިރި . ނިއަރޮދި . ނިއާފަށް . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިޔަރޮދި . ނިޔާފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ