...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްކުރުން
މ.
(1) އެއްފަށަށްވުރެ ގިނަފަށް އެއްކުރުން.
(2) ތަކުރާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަސްގަދަކުރުން . ފަށްކޮށްލުން . ތަކުރާރުކުރުން . ތިންތިންފަށްކުޅައުން . ތިންތިންފަށްކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ