...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްކެނޑުން
މ.
(1) ތިންފަށްވެފައިވާ އަންހެނަކު އެހެންމީހަކާ އިނދެ ޖިމާޢުވުން.
(2) ފަށެއް ބުރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ފަށްފިލުވުން . ފަޓެކޮޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ