...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްއެޅިގަމީސް
ނ.
ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނަށލައިއުޅުނު ޚާއްޞަ ގަމީހެއް.
(މިއީ ހުދު (ގަމީހެކެވެ.) މިގަމީސް ހުންނަނީ ގިރުވާނުގެ ކައިރި ފަށުގައްޔާއި ގޮށްފަތީގެ ކައިރިފަށުގެ ބައެއްގައި ކަޅުފޮތިން ހިމަފަށެއް އަޅާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ