...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްއެޅުން
މ.
(1) ކަރުގައި ފަށް އެޅުން.
(2) ހެދުމުގައި ތަފާތު ކުލަޔަކުން ހަނި ފޮތިފަށެއް ހަރުކުރުން.
(3) ފޮތި ބޯވަޅުފަދަ ތަކެތީގެ ކައިރިފަށުގައި ހަނިހަނިކޮށް ފޮތިފަށެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ