...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްވުން
މ.
(1) ވިދިވިދިގެން ކަމެއްވުން.
(2) އެއްކަމެއް އެކަކު ކުރިވަރަށްވުރެ މޮޅަށް އަނެކަކު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރީމީހާ ދަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަކުރާރުވުން . ތިންފަޓެވުން . ގިނަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ