...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްދަނޑި
ނ.
މަސްއޮޑިފަހަރުގެ ބޭރުފަރާތުގައި ދަމާ ފަށެއް.
މިފަށް ދަމައިފައި ހުންނަނީ ދިރުނބާކޮޅުގެ ކުރަފަތްފިލާގެ ދަށުގެ ކައިރީންނެވެ.
ފަށްދަމާފައި ހުންނާނީ އެފިލާގެ ދިގުމިނަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެފަށްވިލަޔަށްވިލާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ