...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްދެމިދަންބޮޑު
ނ.
ދަންބޮޑުގެ ބާވަތެއް.
މަހުގެ ކުލައަކީ ފަނޑުރަތްކުލައެވެ.
ކަރުތާފަތުގެ ކޮޅުގައި ގަދަމުށި ކުލައިގެ ފުޅާފަށެއް މަހުގެ ހުރަހަށް ވާގޮތަށް ދެފަރާތުގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ