...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްދެމުން
މ.
ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި، ތަފާތު ކުލަޔަކުން ފަށެއް ފެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނގުދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ