...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްގަނޑު
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މަތިކަންމަތީ ލަކުޑިން އަޅާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރާންސި . ބަޑިފަށްގަނޑު . ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . މާމުގުރުމޫދަށްލުން . މާފަތޭރި . މެއްކުވަޅު . ފައްތުފިލާ . ފަޓަގަޑޮ . ފަޓާނޑާ . ފެންފަށްގަނޑު . ފެލާފަޓާ . ތޮއްޕިލާ . ގެމަހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ