...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްޓާ
ނ.
(1) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ތާކިހާ ފަދަ އެއްޗެހީގައި އަޅާފަށް.
(2) ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ބާސްކީލިން އަޅާ ފުޅާ ގޮތިފަށް.
(3) ދޮރުފަދަ ތަންތާގައި ބަންދުކުރުމަށް، ކައްޗަށް އަޅާފައި ހުންނަ ބަންދު.
(4) ފެށުން މި ބަހުގެ އަމުރު.
(5) ފެށުން މި ބަހުގެ ވާހަކަން.
(6ނއ.) ފަށާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓެކްސީކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ