...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަށްޖެހުން
މ.
ފަށްފަށަށް ލެނބުން.
މިސާލު:
ފޭރާން، ރިޔާ، ކުނާފަދަ ތަކެތި ފަށްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަށަޖެހުން . ފަށްޖެހުން . ފަތްޖެހުން . ފަޓެޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ