...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނދިރި
ނ.
(1) ނަވުގެ ކުނބުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ހަނދުފަޅި ބުރަށް އޮންނަ ފިލާގަނޑެއް.
މި އޮންނާނީ ޖަންބޫރަ ފިލާގަނޑު މަތީގައެވެ.
(2) ކުނބު ފަރުމާނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ