...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނޑިޔާރު
ނ.
(1) ޝަރީއްއަތުގައި އަދުލާއި އިންސާފު ކަނޑައަޅާ މީހާ.
(2) ކަމަކާމެދު އިންސާފު ކުރާމީހާ.
(3) ޤާޟީ.
(4) ޙާކިމު.
(5) ނިޔާކަނޑައަޅާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުތޮޅި . ހުކުރު ހިނގުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ބުދަތޮޅި . ބޮޑުނައިބު . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުލިބާސް . ކަޗޭރި . އައްތެލިފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން . އަސާ . އިންސާފުގައިޖެހުން . އުއްތަމަފަނޑިޔާރު . ފުލުސްކުޅި . ދުރޯނެގުން . ދެމުން . ގައުން . ގަވަލި . ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއް ދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ. . ސިލުވާނަށްތެޅުން . ޖޫރީން . ޤާޟީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ