...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނޑިޔާރުތޮޅި
ނ.
މޫދުގައި އުޅޭ ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތަންކޮޅެއް ތުންކުރު ކަޅުކުލައެއް ހުންނަ ތޮލިއެކެވެ.
ވަރަށް ގިނައިން ހުއްޓިފައި ތިބޭނެއެވެ.
މީހެއްގެ ހިޔަނިވާއިރަށް ދުއްވައި ގަންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުތޮޅި . ބުދަތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ