...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނޑިޔާރުގެ
ނ.
އިހުގައި ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ ކަންތައް ހިންގާ އެންމެ އިސް މަރުކަޒު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޗޭރި . އިންސާފުގައިޖެހުން . ދުރޯނެގުން . ދެމުން . ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއް ދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ