...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނޑު
ނއ.
(1) ކުލަމަޑު.
(2) އަލިކަންކުޑަ.
(3) މަޖާޒު:
ފާޅުކަންކުޑަ.
(4) މޫނުމަތިން ފެންނަ މިލުމުގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްވާމަހަ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހުންގުޅަ . ނިވާލުން . ނިވުން . ނޫމަސް . ރަންކާޅު . ރިހާކުރުބޮލި . ބަނގަލާހަނދި . ބަނުން . ބަންގަލާހަނދި . ބަބުރުފަޅޯ . ބިންބޯހަނދި . ބުރެކިފާނަ . ބޮޑުފިނިހައް . ކަހާރިނދަލި . ކަނޑުގެރި . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކަޅުއޮށް . ކަލަރުބިބީ . ކަސްފާނަ . ކުފިބޮލި . ކޮރުކޮކާ . ކޯބިޔަ . އަލަނާސިބިބީ . އޮނުގަނޑުތޮޅި . ވެސްނޫލުން . މަދަރާސީމަސް . މަޑު . މަޑުވުން . މިލަ . މިލަހަނދުވަރު . މެންދާމިޔަރު . ފަށްދެމިދަންބޮޑު . ފަނޑިހިރުއް . ފަނޑުކޮށް . ފަނޑޮ . ފަންސުރުމަސް . ފަރުގާލުތޮޅި . ފިލޮޅު . ފިޔާތޮށިކުލަ . ފޮނިޔަމަސް . ދަނބާ . ދުންތަރިފާނަ . ތުނބަހަނދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ