...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނަށްއެރުން
މ.
(1) ފަންކުޅޭއިރު ފަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަން ކަނޑައަޅާ މީހާ ފަން ހުންނަންވާ ތަނަށް ދިއުން.
(2) ކުކުޅު ހާ ނިދަން އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ