...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނަރަ
ނ.
(1) އެއްދިހަ ފަހެއް.
(2) 51.
(3) ސާދައާއި ސޯޅައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަރަކާތްދުވަސް . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހެއި . ހޭ . ހޭނަކަތް . ނޫމަސްހިބަރު . ބާލިޣުވުން . ބޭނޑު . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ކަޅުފޮއި . ކަޅުފޮއިމޫސުން . ކުޑަކުދިން . މާންޏަ . މެދުފޮއިރޯދަ . މޭޒުމަތީ ސަމުސާ . ފަނަރަފުރުން . ފަނަރާފޮއި . ފޮއި . ފޮއިރަތްމަހަށް ދިއުން . ދަމުކުޅި . ތަސައްރަފުފުދުން . ތިންފަސްކުޅަނދު . ގ . ގައި . ގަވިޔަނި . ސައުދަ . ސާދަ . ސޯޅަ . ސޯޅަފޮއި . ޓަފުފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ