...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނާ
ނ.
(1) މީހުނާއި، ދިރޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވާ މަރު.
(2) އެއްޗެއް ނެތިދާދިއުން.
(3) އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ނަގިލީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ގަލެއް.
މިގައު އޮންނާނީ، ވަށްކޮށް، ފަތާކޮށް، މެދުގައި ލޯވަޅެއް ތޮރުފައި، އެތަނަށް ދަނޑިއެއް މަހައިފައެވެ.
(4) (ސ) ރޮދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލުން . ހުޅާދިޔުން . ރަސްދަނބުރުއް . ރުއް . ރޭފަނާދިއުން . ބިރުޑި . ބޭރުފަނާ . ބޭރުދަޅި . ބޮންތި . ކަފިކެޑުން . ކޭޓު . ކޮފަނާ . އަރި . އަސުންނާފަތި . ވަސްވެސްނެތުން . ވަސްފިލުވައިލުން . މަރުހަނދާންކުރުން . މިލުވުން . މިޔަވާލި . މޫޑުން . ފަނައިގަލް . ފަނާހިލުން . ފަނާދަނޑި . ފަނާލުން . ފަނާގައު . ފަނާގާ . ފަންހުޅު . ފަގުޑިމިރުސް . ފާނަފަށް . ފިލައިދިއުން . ފެންފިލާ . ދަނޑިގައު . ދަރުފަނާދިއުން . ދަޅި . ދަޅިލުން . ދަޅިގަލާ . ދަޅިގަލް . ދަޅިޔާ . ދުންލާދޮންކުރުން . ތާރުއް . ތާފެނާ . ގާކައްޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ