...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނާހިލުން
މ.
(1) މަޖާޒު:
ނިދައިފައި އޮތް ކުޑަކުއްޖަކު ހޭލުން.
(2) ފަނާ އޮތްތަނުން ގުޑައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ